Cégközpont

A cégközpontban rendelkezésre áll minden szükséges funkció:

-          a hálózat egésze, illetve annak egyes tagjai működésének a vezérléséhez,
-          a hálózat egésze, illetve annak egyes tagjai működésének ellenőrzéséhez, továbbá  
-          a vezetés megfelelő információkkal történő ellátásához.
Vezérlés.
                Törzsadatok kezelése. A forgalmazott termékek, valamint a partnerek (vevők, szállítók, felhasználók, ügynökök, stb.) adatainak rögzítése, karbantartása egységesen történik meg. Az összes telephely ezekkel az adatokkal dolgozik, így biztosított az egyes telephelyekre, telephely csoportokra, illetve a hálózat egészére vonatkozó statisztikák homogenitása, egyenszilárdsága.
                Árak, akciók kezelése. Az eProffIT szoftver rendkívül rugalmas lehetőségeket biztosít. A központi akarathoz tökéletesen illeszkedő módon lehet meghatározni az alkalmazandó árakat és akciókat:
-          a hálózat egészére egységesen, vagy
-          az azonos tulajdonsággal felruházott telephelyek csoportjára egységesen (a tulajdonságok szerepéről, működéséről egy másik menüpontban olvashat részletesen), de az egyes csoportokra egymástól akár eltérően, vagy
-          akár minden egyes telephelyre eltérően.  
 
Ellenőrzés, kontrolling.
Az eProffIT szoftver rendkívül sok statisztika, kimutatás készítésére van felkészítve, melyekkel támogatja a kontrolling tevékenységet. A központban rendelkezésre áll az összes telephely összes forgalmi adata, így a kontrolling részleg abszolút elemi szintig ellenőrizheti a telephelyek tevékenységét. Ráadásul mindezt akár majdnem valós időben, vagyis a telephelyi adatok keletkezésének pillanatában teheti meg.
A felhasználók által a vezérlés részeként szabadon definiálható tulajdonságrendszer a kontrolling oldalon speciális szűrők, szűkítések alkalmazásának a lehetőségét eredményezi. Ily módon minden egyes konkrét implementáció olyan részletezettségű információval támogatja a kontrolling tevékenységet, amilyen részletezettségű vezérlést használnak az adott vállalkozásnál.
 
Adattárház.
                A vállalkozások életében nagyon nagy értéket képviselnek a forgalmi adatok. Ezek folyamatos elemzése révén fontos következtetéseket lehet levonni, illetve rájuk építve a jövőre vonatkozó megalapozott döntések meghozatalára van lehetőség.
                Az évek során összegyűlt adatok mennyisége azonban nagyon jelentős lehet. A nagy adathalmaz önmagában általában nem lassítja a napi operatív munkát (bevételezés, számlázás, törzsadatok karbantartása, árak és akciók definiálása, stb.). A lassulás akkor következik be, amikor egy-egy komolyabb statisztikát lehívnak.
                Ennek a lassulásnak az elkerülése érdekében alakítottunk ki egy adattárházi környezetet. Az aktuális adatbázisból az adatok gyakorlatilag késedelem nélkül átmásolódnak az adattárházba is. Így az adattárház használható az akár nagyobb időszakokat átfogó, és akár cikkelem szintű statisztikák lehívására, nem terhelve az aktuális adatbázist. Az aktuális adatbázisból pedig a helyi igények szerint meghatározásra kerülő dátumnál régebbi adatokat a szoftver automatikusan eltávolítja.   
 
VIR – Vezetői Információrendszer
                A kontrolling kapcsán már utaltunk a szoftver által biztosított információ kinyerési funkciók sokaságára, sokrétűségére. A vezetők tevékenységét két nagy csoportba sorolható információkkal segíti az eProffIT szoftver:
-          Napi vezetői információk. A sokéves tapasztalatunk alapján, illetve a partnereink legáltalánosabb igényei alapján minden éjszaka automatikusan lefutnak azok a feldolgozások, amelyek eredményeként ez az információhalmaz összeáll. Külön kimutatás készül minden telephelyről, valamint a hálózat egészéről. Ezek a kimutatások automatikus elküldhetőek az illetékes vezetők elektronikus levélcímeire. Ily módon a földrajzi helyzetüktől függetlenül, napi gyakorisággal automatikusan rendelkezésükre állnak a tevékenységükhöz szükséges legfontosabb adatok.
-          Célzott, automatizált statisztikák. Lehetőség van arra, hogy a vállalkozás ügyrendjéhez alkalmazkodó, akár időszaki statisztikákat definiáljanak – mindezt dinamikus módon, vagyis nem konkrét dátumra (vagy dátum intervallumra) vonatkoztatva, hanem pl. a hónap első (második, harmadik) dekádjára, vagy az év első (második, harmadik, negyedik) negyedévére, stb. Az így definiált feldolgozások a megfelelő időszakokban (jellemzően éjszakai) lefutnak, és szolgáltatják az információkat – akár pl. Excel (vagy egyéb elektronikus) formátumban.
-          Célzott, egyedi statisztikák. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a napi változó igényekhez, vezetői kérdések megválaszolásához szükséges kimutatásokat – az arra jogosult kezelők – ad-hoc jelleggel készítsék el. Ilyen esetben különösen nagy hasznát vehetik olyan extra lehetőségeknek, mint pl.:
·         Lefúrás, vagyis a kapott kimutatás adott sora „mögött” lévő részletes adatok (pl. egy bizonylat értéke mögött lévő tételek) megtekintése.
·         Időszaki adatok, mint pl. a tárgy negyedév és az elmúlt év azonos negyedévének az értékesítési adatainak összehasonlítása.

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább